Tillsammans

Bygger vi Föreningen

Sök

Info

Tillsammans Bygger vi föreningen

Tillsammans Bygger vi föreningen

Styrdokument för Ungdomsverksamheten

Styrdokument för Ungdomsverksamheten

Halmstad Hockey 2018-2019
2018-08-14

Innehållsförteckning

Inledning
Generella mål för Halmstad Hockeys ungdomsarbete
Halmstad Hockeys värdegrund
Att spela i Halmstad Hockey
Värdeord för våra ledare
Vi tränar både med jämnåriga, yngre och äldre
Träningstillfället
Matchtillfället
Cuper och DM
Policy för alkohol, tobak, narkotika och dopningpreparat
Hockeyskolan
D3 (U8)
D2 (U9)
D1 (U10)
C2 (U11)
C1 (U12)
B2 (U13)
B1 (U14)
A2 (U15)
A1 (U16)
J18
J20


Inledning

Halmstad Hockeys styrdokument för ungdomsverksamheten är framtaget av representanter från våra olika ungdomslag i föreningen och avstämt med föreningens styrelse.

Syftet med dokumentet är att det ska vara ett stöd för alla som på något sätt är inblandade i föreningen vad gäller hur verksamheten ska bedrivas. Ledare i varje ungdomslag ska använda dokumentet vid föräldramöten och innehållet ska hållas ständigt levande.

Styrdokumentet revideras och uppdateras inför varje säsong och återfinns på hammers.se.

Frågor kring innehåll eller tolkning av styrdokumentet tas upp med styrelse, sportchef eller ungdomsansvarig.


Generella mål för Halmstad Hockeys ungdomsarbete

 • Verksamheten ska präglas utav GLÄDJE!
 • Vi ska verka för att skapa gynnsamma förhållanden att utvecklas både som individ och idrottare.
 • Föreningen strävar efter att ha lag i alla åldersgrupper.
 • Vi ska fostra och utveckla våra spelare till goda samhällsmedborgare.
 • Respekt och kamratanda är viktiga ledord för oss och skall genomsyra verksamheten.
 • Ledare och spelare ska respektera varandra och den policy vi gemensamt har kommit överens om.
 • Föreningen uppmuntrar till andra aktiviteter utöver ishockeyn för kunna bidra till en allsidig träning som gynnar individens utveckling.
 • Vi ska verka för en drogfri miljö.
 • Vi ska försöka behålla spelare i föreningen efter avslutad karriär.
 • Tränare i vår förening har genomgått utbildning enligt Svenska Ishockeyförbundets riktlinjer.
 • Vi följer riktlinjerna från Svenska Ishockeyförbundets ABC-pärm.

Halmstad Hammers värdegrund

Föreningens värdegrund utgår från åtta olika fokusområden. Dessa fokusområden har tagits fram av representanter från styrelsen och våra olika lag och de utgår från ”Idrotten vill”, vilket är ett idéprogram från Riksidrottsförbundet.

 • I vår förening får alla vara med i en utvecklande miljö.
 • I vår förening utgår vi från barnens och ungdomarnas behov och förutsättningar.
 • I vår förening drivs barnidrott i enkla och roliga former.
 • I vår förening tar vi hänsyn till barns och ungdomars utvecklingstakt.
 • I vår förening ska vi ha en kamratlig och trygg miljö.
 • I vår förening ser vi alla barn och gör dem delaktiga.
 • I vår förening tar vi avstånd från mobbning och diskriminering.
 • I vår förening skapar vi delaktiga och ansvarstagande ledare.

Att spela i Halmstad Hockey

Halmstad Hockey är en breddklubb för deltagande barn och ungdomar. Föreningens ambition är att spelarna ska bli kvar i föreningen så länge som möjligt.

För nybörjare i Hockeyskolan gäller att nivåindelning och uppflyttning till nästa steg baseras på barnens och ungdomarnas kunskap och färdighet – oavsett ålder.

Utgångspunkten är dock att alla tillhör sin åldersgrupp. Barnen flyttas stegvis upp till rätt åldersgrupp så fort som möjligt.

Bedömningen sker individuellt och beslut tas i samförstånd mellan berörda tränare och föräldrar för det aktuella barnet. Dennes bästa ska vara i fokus under träning och match.


Till Innehållsförteckningen

Värdeord för våra ledare

Tydlighet

Vi ska vara tydliga i vår kommunikation till personer i och runt vår förening.

Ödmjukhet

Prestigelöshet, lyhördhet och respekt ska genomsyra verksamheten.

Förebild

Alla ledare ska vara bra förebilder för omgivningen och uppträda i enlighet med vår värdegrund.

Rättvisa

Vi ska verka för att ge varje individ möjlighet att lyckas utifrån deras förutsättningar.

Spelarnas ansvar

 • Behandla dina kamrater som du själv vill bli behandlad.
 • Kom väl förberedd till träning och match.
 • Stötta dina kamrater i såväl medgång som motgång.
 • Vi vinner tillsammans och förlorar tillsammans.
 • Sträva alltid för att göra ditt bästa.
 • Respektera alla domslut oavsett om du uppfattar dem som rätt eller fel.
 • Hjälpa och stötta yngre spelare, eftersom du är en förebild för dem.
 • Ta hand om utrustning, lokaler och hålla rent efter dig.
 • Vara medveten om att du representerar föreningen även utanför isen.

Föräldrarnas ansvar

 • Halmstad Hockeys ungdomsverksamhet bygger på ideellt arbete och föräldrarna har därför ett ansvar att hjälpa till att genomföra de åtaganden som lagen, föreningen och styrelsen beslutat om.
 • Föräldrarna coachar inte sitt barn från läktaren under pågående match.
 • Stöttar istället sina barn i medgång och motgång.
 • Visar intresse för sitt barns idrottande.
 • Föräldrarna lägger grunden och uppmuntrar barnen till en hälsosam livsstil.
 • Har insikt om, skall representera och följa föreningens policy.
 • Respekterar domare och övriga funktionärer som också är en del av föreningen.
 • Reflekterar och kommunicerar med vederbörande ledare, om så krävs vid laguttagningar.
 • Kom ihåg att föräldrar är barnens viktigaste förebilder.

Vi tränar både med jämnåriga, yngre och äldre

Våra spelare ska ges möjlighet att träna såväl med jämnåriga, yngre som äldre för att stimulera spelarens utveckling på en nivå som passar utifrån dennes förutsättningar.

Det är ledarna som beslutar om vilka spelare som tränar med en annan grupp än sin egen. I den bedömningen ska de utgå från spelarens utveckling och kunskapsnivå. Beslut tas därefter i samråd med de berörda ledarna och barnets föräldrar.


Träningstillfället

Under träningar fokuserar vi på att..

 • Det ska vara roligt att träna.
 • Träna oss att träna.
 • Utveckla individens färdigheter både när det gäller skridskoåkning och teknik.
 • Ha utmanande övningar för den enskilde individen.

Matchtillfället

Under matcher fokuserar vi på att det ska vara …

 • Glädjefullt!
 • Tillåtande där misstag ses som ett lärtillfälle.
 • Uppgifts- och prestationsfokus istället för resultatfokus.
 • Ett tillfälle att träna oss på att tävla.

Cuper och DM

Vid cupspel och DM med spelare som är 14 år eller yngre ska alla spelare ges lika mycket speltid. Detta gäller oavsett om föreningen eller föräldrarna bekostar cupen.

Vid cupspel och DM med spelare som är 15 år eller äldre är det undantagsvis tillåtet med toppning under vissa delar av matcherna, exempelvis powerplay och boxplay.

Definitioner

Toppning är förbjudet i vår ungdomsverksamhet och innebär att åsidosätta spelare inför eller under match med avsikt att vinna matchen. Toppning är således att man ta ut det bästa laget.

Matchning är däremot ett tillåtet och naturligt inslag i ledarnas uppdrag som innebär att ledarna ska kunna organisera ungdomslaget inför och under match. Således har ledarna möjlighet att tala om för spelarna vilka som ska in på isen och vilken position de ska spela på.

Coachning är en ständig utbildning som sker både på och utanför isen. Ledarna försöker vägleda spelarna i deras mentala, fysiska och tekniska färdigheter med inställningen om att vem som helst av deras spelare kan nå hur långt som helst inom ishockeyn.

Nivåindelning innebär att grupperna anpassas efter individernas kunskaper och färdigheter.


Policy för alkohol, tobak, narkotika och dopningpreparat, Barn och ungdomar under 18 år

Riktlinjer

All verksamhet som utförs i föreningens namn ska alltid vara fri från alkohol, tobak, energidrycker, narkotika och dopningspreparat.

Konsekvenser

Om denna riktlinje inte följs ska föräldrar tillsammans med barnet eller ungdomen kontaktas omedelbart för att nå en förändring.

Ansvarig

Ledare i ungdomslaget ansvarar för kontakten med barnet och föräldrarna.

Kommentar

Ovanstående gäller vid all tränings- och tävlingsverksamhet inom Halmstad Hockey. Det innebär att riktlinjerna gäller även under resor och övernattning mellan matcher, cuper, träningar eller andra aktiviteter som genomförs i föreningens namn.


Till Innehållsförteckningen

Hockeyskolan

Allmänt

 • Säsongen börjar i mitten av oktober och slutar i mars.
 • Ett ispass per vecka under helg.
 • Träningen bedrivs i syfte att ge barnen en grundläggande skridskoteknik och kunskap i att hantera klubba och puck på is.
 • Spelaren ska ges moöjlighet till ett livslaångt intresse för ishockey.
 • Alla ska känna sig välkomna och få en positiv start på sin ishockeykarriär.
 • I Hockeyskolan har vi inga målvakter.
 • Ledare har genomgått tränarutbildningen Grundkurs.

Prioriterad träning

 • Skridskoteknikens grunder.
 • Puckföring.
 • Balans.
 • Motorik.
 • Lekar.
 • Tävlingar och stafetter.
 • Spel i smålagsform.
 • Viktigt med många upprepningar.
 • Skapa aktivitet och undvik köer.

Till Innehållsförteckningen

D3 (U8)

Allmänt

 • Säsongen börjar i slutet av september och slutar i mars.
 • Två ispass per vecka?
 • Matchsammandrag genomförs i ytterzon i samband med matcher för D2 (U9).
 • Träningen bedrivs i syfte att ge barnen en grundläggande skridskoteknik och kunskap i att hantera klubba och puck.
 • Spelaren ska ges möjlighet till ett livslångt intresse för ishockey.
 • Alla ska känna sig välkomna och få en positiv start på sin ishockeykarriär.
 • Grundläggande regler och ramar sätts upp utifrån respekt och ”Fair Play”.
 • Spelarna provar på alla positioner.
 • Toppning av laget är förbjudet.
 • D3 (U8) spelar en cup i närområdet.
 • Ledarna ska ha genomgått tränarutbildningen Grundkurs.

Prioriterad träning

 • Skridskoteknikens grunder.
 • Puckföring.
 • Balans.
 • Motorik.
 • Lekar.
 • Tävlingar och stafetter.
 • Spel i smålagsform.
 • Viktigt med många upprepningar.
 • Skapa aktivitet och undvika köer.

* Antalet ispass är en ambition från föreningens sida att kunna erbjuda varje individ under säsongen. Beroende av hur föreningens tilldelning av istider ser ut så kan antalet timmar skilja sig från den ovan rekommenderade.


Till Innehållsförteckningen

D2 (U9)

Allmänt

 • Säsongen börjar i slutet av september och slutar i mars.
 • Matchsammandrag genomförs med spel i två zoner i samband med matcher för D3 (U8).
 • Två ispass per vecka?
 • Försäsongsträning erbjuds under ett träningspass per vecka.
 • Arbetar med ”Respekt & Fair Play”
 • Alla som deltar på träning ska spela matcher både på hemmaplan och bortaplan.
 • Alla spelar lika mycket under matcherna.
 • Toppning av laget är förbjudet.
 • Matcherna ska betraktas som utbildning, men inte förväxlas med träning.
 • Spelarna erbjuds möjlighet att spela på olika positioner.
 • Spelarna ska lära sig att hantera både vinster och förluster.
 • Delta i 1-2 cuper i närområdet.
 • Ledarna ska ha genomgått tränarutbildningen Grundkurs.

Prioriterad träning

 • Skridskoteknikens grunder.
 • Puckföring.
 • Balans.
 • Motorik.
 • Lekar.
 • Tävlingar och stafetter.
 • Spel i smålagsform.
 • Viktigt med många upprepningar.
 • Skapa aktivitet och undvika köer.
 • Pedagogiskt visa, öva, instruera och öva igen.
 • Off Ice-träningen skall vara lekfull, åldersanpassad och verka för att barnen skapar goda vanor gällande träning.

* Antalet ispass är en ambition från föreningens sida att kunna erbjuda varje individ under säsongen. Beroende av hur föreningens tilldelning av istider ser ut så kan antalet timmar skilja sig från den ovan rekommenderade.


Till Innehållsförteckningen

D1 (U10)

Allmänt

 • Säsongen börjar i september och slutar i mars.
 • Deltar i seriespel som anordnas av Skånes Ishockeyförbund.
 • Två ispass per vecka?
 • Försäsongsträning erbjuds under ett träningspass per vecka.
 • Målvakter erbjuds möjlighet att vara med på målvaktsträning.
 • Arbetar med ”Respekt & Fair Play”.
 • Alla som deltar på träning ska spela matcher både på hemmaplan och bortaplan.
 • Alla spelar lika mycket under matcherna.
 • Toppning av laget är förbjudet.
 • Matcherna ska betraktas som utbildning, men inte förväxlas med träning.
 • Spelarna erbjuds möjlighet att spela på olika positioner.
 • Spelarna ska lära sig att hantera både vinster och förluster.
 • Delta i 1-2 cuper i regionen.
 • Ledarna ska ha genomgått tränarutbildningarna Grundkurs och BU 1.

Prioriterad träning

 • Skapa aktivitet och undvik köer.
 • Tävlingsmomentet.
 • Skridskoteknikens grunder.
 • Klubb- och puckhantering.
 • Passning och mottagning.
 • Skott.
 • Spelförståelsens grunder i smålagsspel.
 • Regelträning sker under säsongen som förberedelse för spel på stor rink.
 • Anpassad svårighetsgrad.
 • Många repetitioner.
 • Pedagogiskt visa, öva, instruera och öva igen.
 • Off Ice-träningen skall vara lekfull, åldersanpassad och verka för att barnen skapar goda vanor gällande träning

* Antalet ispass är en ambition från föreningens sida att kunna erbjuda varje individ under säsongen. Beroende av hur föreningens tilldelning av istider ser ut så kan antalet timmar skilja sig från den ovan rekommenderade.


Till Innehållsförteckningen

C2 (U11)

Allmänt

 • Säsongen börjar i mitten av augusti och slutar i mars.
 • Deltar i seriespel som anordnas av Skånes Ishockeyförbund.
 • Tre ispass per vecka?
 • Ett Off Ice-träningspass per vecka före eller efter isträning.
 • Arbetar med ”Respekt & Fair Play”.
 • Målvakter deltar på målvaktsträningen.
 • Försäsongsträning 1-2 träningspass per vecka.
 • De spelare som har annan fysisk träning kan räkna denna som försäsongsträning.
 • Individuella samtal genomförs med barnen.
 • Alla som deltar på träning ska spela matcher både på hemmaplan och bortaplan.
 • Alla spelar lika mycket under matcher.
 • Toppning av laget är förbjudet.
 • Matcherna ska betraktas som utbildning, men inte förväxlas med träning.
 • Spelare erbjuds möjlighet att spela på olika positioner.
 • Spelarna ska lära sig hantera både vinster och förluster.
 • Delta i 1-2 cuper i regionen.
 • Ledarna ska ha genomgått tränarutbildningarna Grundkurs och BU 1.

Prioriterad träning

 • Skapa aktivitet och undvik köer.
 • Tävlingsmomentet.
 • Skridskoteknikens grunder.
 • Klubb- och puckhantering.
 • Passning och mottagning.
 • Skott.
 • Spelförståelsens grunder i smålagsspel.
 • Enkla spelövningar som exempelvis en mot en, två mot en eller två mot två.
 • Närkampsspel.
 • Regelträning.
 • Anpassad svårighetsgrad.
 • Många repetitioner.
 • Pedagogiskt visa, öva, instruera och öva igen.
 • Off Ice-träningen skall vara lekfull, åldersanpassad och verka för att barnen skapar goda vanor gällande träning.

* Antalet ispass är en ambition från föreningens sida att kunna erbjuda varje individ under säsongen. Beroende av hur föreningens tilldelning av istider ser ut så kan antalet timmar skilja sig från den ovan rekommenderade.


Till Innehållsförteckningen

C1 (U12)

Allmänt

 • Säsongen börjar i mitten av augusti och slutar i mars.
 • Deltar i seriespel som anordnas av Skånes Ishockeyförbund.
 • Tre ispass per vecka?
 • Ett Off Ice-träningspass per vecka före eller efter isträning.
 • Teoripass ska genomföras.
 • Målvakter deltar på målvaktsträningen.
 • Försäsongsträning 1-2 pass per vecka.
 • De spelare som har annan fysisk träning kan räkna denna som försäsongsträning.
 • Individuella samtal genomförs med barnen.
 • Alla som deltar på träning ska spela matcher både på hemmaplan och bortaplan.
 • Alla spelar lika mycket under matcher.
 • Målvakter ska om möjligt stå lika många perioder eller matcher.
 • Toppning av laget är förbjudet.
 • Matcherna ska betraktas som utbildning, men inte förväxlas med träning.
 • Spelare erbjuds möjlighet att spela på olika positioner.
 • Spelarna ska lära sig hantera både vinster och förluster.
 • Delta i 1-2 cuper i regionen.
 • Ledarna ska ha genomgått tränarutbildningarna Grundkurs och BU 1.

Prioriterad träning

 • Skapa aktivitet och undvik köer.
 • Tävlingsmomentet.
 • Skridskoteknikens grunder.
 • Klubb- och puckhantering.
 • Passning och mottagning.
 • Skott.
 • Spelförståelsens grunder i smålagsspel.
 • Enkla spelövningar som exempelvis en mot en, två mot en eller två mot två.
 • Närkampsspel.
 • Regelträning.
 • Anpassad svårighetsgrad.
 • Många repetitioner.
 • Pedagogiskt visa, öva, instruera och öva igen.
 • Off Ice-träningen skall vara lekfull, åldersanpassad och verka för att barnen skapar goda vanor gällande träning.

* Antalet ispass är en ambition från föreningens sida att kunna erbjuda varje individ under säsongen. Beroende av hur föreningens tilldelning av istider ser ut så kan antalet timmar skilja sig från den ovan rekommenderade.


Till Innehållsförteckningen

B2 (U13)

Allmänt

 • Säsongen börjar i mitten av augusti och slutar i april.
 • Deltar i seriespel som anordnas av Skånes Ishockeyförbund.
 • Deltar i DM.
 • 3-4 ispass per vecka?
 • 1-2 Off Ice-träningspass per vecka i samband med isträning.
 • Teoripass ska genomföras.
 • Målvakter deltar på målvaktsträningen.
 • Försäsongsträning 2-3 träningspass per vecka.
 • De spelare som har annan fysisk träning kan räkna denna som försäsongsträning.
 • Individuella samtal genomförs.
 • Alla som deltar på träning ska spela matcher både på hemmaplan och bortaplan.
 • Toppning av laget är förbjudet.
 • Matcherna ska betraktas som utbildning, men inte förväxlas med träning.
 • Delta i 1-2 cuper som är en eller två dagar långa.
 • Ledarna ska ha genomgått tränarutbildningarna Grundkurs, BU 1 samt Träningslära 1.

Prioriterad träning

 • Skapa aktivitet och undvik köer.
 • Tävlingsmomentet.
 • Skridskoteknik.
 • Klubb- och puckhantering.
 • Passning och mottagning.
 • Skott.
 • Spelförståelse i smålagsspel.
 • Spelövningar på helplan med tre mot två och tre mot tre-situationer.
 • Närkampsspel.
 • Högt tempo.
 • Anpassad svårighetsgrad.
 • Off Ice-träningen skall vara anpassad efter spelarens fysiska mognadsnivå. Stora variatoner förekommer i den här åldern. Träningen skall vara allsidig med stor tyngdpunkt på koordinations- och rörlighetsträning. Styrketräning med (i huvudsak) egna kroppen som belastning. Snabbhets- och explosivitetsträning är också prioriterade områden.

* Antalet ispass är en ambition från föreningens sida att kunna erbjuda varje individ under säsongen. Beroende av hur föreningens tilldelning av istider ser ut så kan antalet timmar skilja sig från den ovan rekommenderade.


Till Innehållsförteckningen

B1 (U14)

Allmänt

 • Säsongen börjar i mitten av augusti och slutar i april.
 • Deltar i seriespel.
 • Deltar i DM.
 • 3-4 ispass per vecka?
 • 2 – 3 Off Ice-träningspass per vecka i samband med isträning.
 • Särskilda teoripass ska genomföras.
 • Målvakter deltar på målvaktsträningen.
 • Försäsongsträning 2 – 3 träningspass per vecka.
 • De spelare som har annan fysisk träning kan räkna denna som försäsongsträning.
 • Individuella samtal genomförs.
 • Alla som deltar på träning ska spela matcher både på hemmaplan och bortaplan.
 • Toppning av laget är förbjudet.
 • Matcherna ska betraktas som utbildning, men inte förväxlas med träning.
 • Delta i 1-2 cuper som är en eller två dagar långa.
 • Ledarna ska ha genomgått tränarutbildningarna Grundkurs, BU 1 samt Träningslära 1.

Prioriterad träning

 • Tävlingsmomentet.
 • Skridskoteknik.
 • Klubb- och puckhantering.
 • Passning och mottagning.
 • Skott.
 • Spelförståelse i smålagsspel.
 • Spelövningar på helplan med tre mot två och tre mot tre-situationer.
 • Närkampsspel.
 • Taktiskt spel avseende anfallsspel och försvarsspel.
 • Högt tempo.
 • Anpassad svårighetsgrad.
 • Individens utveckling prioriteras.
 • Off Ice-träningen skall vara anpassad efter spelarens fysiska mognadsnivå. Stora variatoner förekommer i den här åldern. Träningen skall vara allsidig med stor tyngdpunkt på koordinations- och rörlighetsträning. Styrketräning med (i huvudsak) egna kroppen som belastning. Snabbhets- och explosivitetsträning är också prioriterade områden.

* Antalet ispass är en ambition från föreningens sida att kunna erbjuda varje individ under säsongen. Beroende av hur föreningens tilldelning av istider ser ut så kan antalet timmar skilja sig från den ovan rekommenderade.


Till Innehållsförteckningen

A2 (U15)

Allmänt

 • Säsongen börjar i augusti och slutar i april.
 • Deltar i seriespel.
 • Deltar i DM.
 • 4 ispass per vecka?
 • 3 – 4 Off Ice-träningspass per vecka i samband med isträning.
 • Särskilda teoripass ska genomföras.
 • Det bedrivs specifika träningspass för forwards och backar.
 • Målvakter deltar på målvaktsträningen.
 • Spelare utbildas för andra uppdrag i föreningen, exempelvis domare.
 • Försäsongsträning 3 -4 träningspass per vecka.
 • De spelare som har annan fysisk träning kan räkna denna som försäsongsträning efter överenskommelse med sina ledare.
 • Individuella samtal genomförs och individuella prestationsmål sätts.
 • Alla som deltar på träning ska spela matcher på både hemmaplan och bortaplan. Hänsyn ska tas till träningsnärvaro, engagemang samt uppförande.
 • I A2-serien, som är breddverksamhet, är toppning av laget förbjudet.
 • I DM kan toppning under exempelvis powerplay och boxplay accepteras.
 • Delta i 1-2 cuper inom Sverige eller utomlands.
 • Ledare ska ha genomgått tränarutbildningarna Grundkurs, BU 1, BU 2 samt Träningslära 1.

Prioriterad träning

 • Tävlingsmomentet.
 • Skridskoteknik.
 • Klubb- och puckhantering med fokus på individuell teknik och split vision.
 • Passning och mottagning.
 • Skott.
 • Spelförståelse.
 • Positionsspel.
 • Spelövningar på helplan med tre mot två, fem mot fyra samt fem mot tre-situationer.
 • Powerplay och boxplay.
 • Närkampsspel.
 • Förståelse för olika spelsystem, exempelvis 1-3-1 och 1-2-2.
 • Taktiskt spel avseende anfallsspel och försvarsspel.
 • Högt tempo.
 • Hög svårighetsgrad.
 • Off Ice-träningen skall vara allsidig. Fortsatt hög prioritering av rörlighets-, koordinations- och snabbhetsträning. Styrketräning före puberteten fokuseras på att utveckla spelarens tekniska utförande. Egna kroppen eller lättare vikter används som belastning. Efter puberteten ökas belastningen successivt i syfte att uppnå muskeltillväxt. Individuell anpassning utifrån fysisk mognad är viktigt. Utvecklingen av den aeroba och anaeroba uthålligheten är som störst under och efter puberten, varför en betydande del av fysträningen bör utgöras av ”konditionsträning”.

* Antalet ispass är en ambition från föreningens sida att kunna erbjuda varje individ under säsongen. Beroende av hur föreningens tilldelning av istider ser ut så kan antalet timmar skilja sig från den ovan rekommenderade.


Till Innehållsförteckningen

A1 (U16)

Allmänt

 • Säsongen börjar i augusti och slutar i april.
 • Deltar i seriespel.
 • Deltar i DM.
 • 4 ispass per vecka?
 • 3 – 4 Off Ice-träningspass per vecka i samband med isträning.
 • Särskilda teoripass ska genomföras.
 • Det bedrivs specifika träningspass för forwards och backar.
 • Målvakter deltar på målvaktsträningen.
 • Spelare utbildas för andra uppdrag i föreningen, exempelvis domare.
 • Försäsongsträning 4 – 5 träningspass per vecka.
 • De spelare som har annan fysisk träning kan räkna denna som försäsongsträning efter överenskommelse med sina ledare.
 • Individuella samtal genomförs och individuella prestationsmål sätts.
 • Alla som deltar på träning ska spela matcher på både hemmaplan och bortaplan. Hänsyn ska tas till träningsnärvaro, engagemang samt uppförande.
 • I A1-serien och DM är toppning tillåten i slutet av matchen.
 • Formationer för powerplay och boxplay betraktas som matchning.
 • Delta i 1-2 cuper inom Sverige eller utomlands.
 • Ledare ska ha genomgått tränarutbildningarna Grundkurs, BU 1, BU 2 samt Träningslära 1.

Prioriterad träning

 • Tävlingsmomentet.
 • Skridskoteknik.
 • Klubb- och puckhantering med fokus på individuell teknik och split vision.
 • Passning och mottagning.
 • Skott.
 • Spelförståelse.
 • Positionsspel.
 • Spelövningar på helplan med tre mot två, fem mot fyra samt fem mot tre-situationer.
 • Powerplay och boxplay.
 • Närkampsspel.
 • Förståelse för olika spelsystem, exempelvis 1-3-1 och 1-2-2.
 • Taktiskt spel avseende anfallsspel och försvarsspel.
 • Högt tempo och hög svårighetsgrad.
 • Off Ice-träningen skall vara allsidig. Fortsatt hög prioritering av rörlighets-, koordinations- och snabbhetsträning. Styrketräning före puberteten fokuseras på att utveckla spelarens tekniska utförande. Egna kroppen eller lättare vikter används som belastning. Efter puberteten ökas belastningen successivt i syfte att uppnå muskeltillväxt. Individuell anpassning utifrån fysisk mognad är viktigt. Utvecklingen av den aeroba och anaeroba uthålligheten är som störst under och efter puberten, varför en betydande del av fysträningen bör utgöras av ”konditionsträning”.

* Antalet ispass är en ambition från föreningens sida att kunna erbjuda varje individ under säsongen. Beroende av hur föreningens tilldelning av istider ser ut så kan antalet timmar skilja sig från den ovan rekommenderade.


Till Innehållsförteckningen

J18

Allmänt

 • Säsongen börjar i augusti och slutar i april
 • Deltar i seriespel
 • Deltar i DM
 • 4 ispass per vecka?
 • 4 off ice-pass per vecka i samband med isträning
 • Särskilda teoripass ska genomföras
 • Det bedrivs specifika pass för forwards och backar
 • Målvakter deltar på målvaktsträningen
 • Spelare utbildas för andra uppdrag i föreningen, exempelvis domare
 • Försäsongsträning 4 pass per vecka
 • Individuella samtal genomförs samt individuella målsättningar sätts
 • Matchning av laget är tillåtet
 • Delta i 1-2 cuper (Sverige eller utomlands)
 • Tränare ska ha genomgått: Grundkurs, JS 1 (el BU 1) och JS 2 samt Träningslära 1 & 2

Prioriterad träning

 • Tävlingsmomentet
 • Skridskoteknik
 • Klubba/puckhantering (individuell teknik, split vision)
 • Passning/mottagning
 • Skott (handledsskott)
 • Spelförståelse
 • Positionsspel
 • Spelövningar (helplan) 3-2, 5-4, 5-3
 • Powerplay
 • Boxplay
 • Närkampsspel (aggressivt spel)
 • Förståelse för olika spelsystem t.ex. 1-3-1, 1-2-2
 • Taktiskt spel – offensiv/defensiv
 • Högt tempo
 • Hög svårighetsgrad

* Antalet ispass är en ambition från föreningens sida att kunna erbjuda varje individ under säsongen. Beroende av hur föreningens tilldelning av istider ser ut så kan antalet timmar skilja sig från den ovan rekommenderade.


Till Innehållsförteckningen

J20

Allmänt

 • Säsongen börjar i augusti och slutar i april
 • Deltar i seriespel
 • Deltar i DM
 • 4 ispass per vecka?
 • 4 off ice-pass per vecka i samband med isträning
 • Särskilda teoripass ska genomföras
 • Det bedrivs specifika pass för forwards och backar
 • Målvakter deltar på målvaktsträningen
 • Kostlära
 • Spelare utbildas för andra uppdrag i föreningen, exempelvis domare
 • Individuella samtal genomförs samt individuella målsättningar sätts
 • Matchning av laget är tillåtet
 • Delta i 1-2 cuper (Sverige eller utomlands)
 • Tränare ska ha genomgått: Grundkurs, JS 1 (el BU 1) och JS 2 samt Träningslära 1 & 2

Prioriterad träning

 • Tävlingsmomentet
 • Skridskoteknik
 • Klubba/puckhantering (individuell teknik, split vision)
 • Passning/mottagning
 • Skott (handledsskott)
 • Spelförståelse
 • Positionsspel
 • Spelövningar (helplan) 3-2, 5-4, 5-3
 • Powerplay
 • Boxplay
 • Närkampsspel (aggressivt spel)
 • Förståelse för olika spelsystem t.ex. 1-3-1, 1-2-2
 • Taktiskt spel – offensiv/defensiv
 • Högt tempo
 • Hög svårighetsgrad

* Antalet ispass är en ambition från föreningens sida att kunna erbjuda varje individ under säsongen. Beroende av hur föreningens tilldelning av istider ser ut så kan antalet timmar skilja sig från den ovan rekommenderade.


Till Innehållsförteckningen

 

 

Här under kan du ladda ner Styrdokument för Ungdomsverksamheten som pdf-fil.
Bara klicka på iconen.

Styrdokument-för-ungdomsverksamheten-i-HHF-180814.pdf

Relaterade inLägg

Om föreningen

Detta är Halmstad Hammers HC Föreningen bildades så sent som 2005-11-18 Vår Verksamhetsidé Ishockey i Halmstad är en fysisk aktivitet som vi utför för att

Läs mer »

Styrelsen

Halmstad Hammers HC Styrelse 2023/2024 Peter Fredriksson, Ordförande – peter.fredriksson@hammers.se Sebastian Nilsson, Vice ordförande Linda Löfstedt Karlsson, Sekreterare – linda.lofstedt.karlsson@hammers.se Magnus Tidstrand, Kassör Thomas Högardh,

Läs mer »