Tillsammans

Bygger vi Föreningen

Sök

Info

Tillsammans Bygger vi föreningen

Tillsammans Bygger vi föreningen

Hammers way of working

Det Du nu har framför Dig kallar vi Hammers Way of Working. Syftet med det Du ser nedan är att beskriva hur vi i Halmstad Hammers driver vår verksamhet och hur vi skapar värde för alla våra kunder. Målet är att dokumentet ska ge förståelse för:

 • Vår ’mission”, dvs svaret på varför vi över huvud taget finns
 • Våra ’principer’, dvs hur vi tänker när vi tar våra beslut

Nedan kommer du först att få läsa om missionen. Därefter redogör vi för två grundprinciper som utgör basen i vårt sätt att tänka när vi tar våra beslut. Till sist får du ta del av övriga principer.

Mycket nöje.

Varför finns vi – vår mission

För att skapa djupt engagemang och långsiktighet i en verksamhet anser vi att varje organisation bör fråga sig varför man finns, dvs vad som är det djupare syftet med att organisationen över huvud taget existerar. Vi har valt att kalla detta djupare syfte för vår ’mission’ som lyder enligt nedan:

 

”Vi finns för att göra människor bättre”.

 

Vad betyder detta?

Det betyder att vi, i allt vi gör tar utgångspunkt att vi ska göra de vi möter bättre. Effekten av att ständigt agera så är att den vi möter i sin tur kan göra andra, till exempel sin skolklass, arbetsplats, släkt, vänner etc. bättre. Därigenom blir världen en bättre plats. Måhända kan detta ses som aningen högtravande men icke desto mindre anser vi inte att vi har något att förlora på att tänka på detta sätt. Dessutom ger det oss en grund för att kunna utveckla alla i vår verksamhet, oavsett om de spelar ishockey, slipar skridskor, serverar korvar, sponsrar verksamheten eller något annat.

Vad innebär det att bli bättre?

Enligt oss är det enkelt att besvara. Människor har blivit bättre när vi lärt dem något som de kan ha användning för i sitt fortsatta liv. Ibland ska vi ha lärt dem om något som har med ishockey att göra. Ibland något annat. Ibland kan det rentav vara så enkelt att vi har fått någon att känna sig sedd eller att motparten dragit på smilbanden.

 

HWW:s principer

Alla principer inom HWW är viktiga men det finns två principer som utgör grunden i alla beslut vi tar. De två grundprinciperna är:

 

 1. Vi visar andra djup respekt – Vi drar det så långt att vi kräver, av alla som har med Hammers att göra att de ska visa även vår värsta fiende djup respekt. Varför kanske du undrar? Svaret: För att vi tjänar på det, genom att vi får folk med oss istället för emot oss. För att vi utvecklar dem och gör dem bättre. Och för att motsatsen, att behandla människor respektlöst ger motsatt effekt. Som man behandlar andra kommer man själv att bli behandlad – förr eller senare.

 

Djup respekt består av att agera ärligt och säga sanningen, även när det tar emot. Likaså är det att använda ett vänligt språk och att önska andra ett gott liv, även om vi inte delar deras åsikter. Alla människor vaknar trots allt om morgnarna och önskar sig själva en bra dag.

Kan du svara ”Ja” på frågan om du visar djup respekt inför andra så är du välkommen till Halmstad Hammers.

 

 1. Vi accepterar att förändring är normaltillståndet – Världen ändras. Om vi tror att vi ska kunna agera precis som vi alltid agerat så kommer vi förr eller senare att dö ut. Vi får helt enkelt köpa att vi måste förändras. Hellre oftare och i små steg än sällan och i stora kliv, för att alla ska hänga med. Noteras ska också att vi uppmuntrar alla att vara sunt skeptiska till förändring, dvs att vi inte förändrar bara för att möjligheten finns. Det ska skapa värde för vår kund.

 

Övriga principer i HWW är:

 

 1. Vi baserar beslut på långsiktigt tänkande även om det sker på bekostnad på kortsiktiga ekonomiska mål
 2. Vi gör inget i onödan, fokuserar på det som skapar värde och jagar onödiga slöserier i hela verksamheten
 3. Vi skapar en verksamhet som talar till oss där inga problem döljs
 4. Vi jämnar ut arbetsbelastningen och uppmuntrar balans mellan arbete och fritid
 5. Vi sätter föreningen före laget och laget före jaget
 6. Vi är här för att vi har lust. När lusten inte finns längre överväger vi att sluta eftersom det påverkar våra möjligheter att göra andra människor bättre.
 7. Vi löser problem vid rotorsaken så att samma problem aldrig uppstår två gånger
 8. Vi skapar standardiserade, alltså ’överenskomna, dokumenterade och visualiserade’ arbetssätt. Dessa ändrar vi sedan varje gång vi kommer på ett ännu bättre sätt att arbeta
 9. Vi använder bara väl beprövad teknik som människor klarar av att hantera
 10. Vi odlar människor som förstår vår verksamhet på djupet och agerar i enlighet med HWW
 11. Vi behandlar pengar som om de vore våra egna
 12. Vi kommer i tid och vi meddelar om vi blir sena. Möten avslutas vid eller innan utsatt sluttid
 13. Vi tar beslut enligt FOG-modellen, dvs först baserade på ”Facts”, därefter på ”Opinion” och i sista hand ”Guesses”
 14. Vi ändrar uppfattning när vi inser att vi haft fel och ber om ursäkt om det är motiverat.
 15. Vi gör det lätt att göra rätt
 16. Vi vågar vara annorlunda och vi väljer aktivt annorlunda eftersom det krävs
 17. Vi har en ständig strävan mot det ideala tillståndet samtidigt som vi accepterar att vi aldrig kommer komma dit
 18. Vi tillåter oss själva att provtänka, dvs att prata utan att vi är helt klara över vad vi egentligen tycker
 19. Vi fattar beslut i konsensus. Därefter genomförs förändringen snabbast möjligt
 20. Vi respekterar och utmanar våra partners och leverantörer och hjälper dem att bli bättre
 21. Vi hatar en enda sak: Hatet självt.
 22. Vi inser att de flesta problem beror på bristfälliga system och strukturer. Därför ställer vi frågan ”Varför?” istället för ”Vem?” när ett problem dykt upp
 23. Vi inser att vi är och agerar som varumärkesbyggare och varumärkesbärare
 24. Vi följer lagar, regler, FN:s mänskliga rättigheter, hockeyförbundens påbud och riktlinjer och allt annat krävs av oss
 25. Vi vinner och förlorar genom rent spel
 26. Vi tror på att mångfald och olikheter gör oss bättre
 27. Vi vinner tillsammans. Vi förlorar tillsammans
 28. Vi uppskattar och premierar goda prestationer men de är aldrig viktigare än goda ambitioner
 29. Vi är alla ledare. Vissa av oss leder andra men alla leder sig själva och väljer själv hur man ska vara.
 30. Vi överväger samtliga alternativ innan vi tar beslut
 31. Vi tycker att misslyckanden är bra och vi använder dem för att lära oss

 

Ovan principer innefattar inte allt vi måste göra och vara. Men om vi följer ovan principer maximerar vi möjligheterna att nå våra mål. Dessutom vill vi ge Dig en uppmaning: Om Du anser att HWW kan, bör eller ska utvecklas eller justeras, vänligen kontakta oss. Genom att göra det lever du i enlighet med HWW och följer den viktiga grundprincipen om att ”Förändring är normaltillståndet”.

Halmstad 2020-03-12

Halmstad Hammers styrelse styrelsen@hammers.se

hammers-way-of-working

 

Ladda ner Hammers-Way of-Working som pdf-fil

Relaterade inLägg

Om föreningen

Detta är Halmstad Hammers HC Föreningen bildades så sent som 2005-11-18 Vår Verksamhetsidé Ishockey i Halmstad är en fysisk aktivitet som vi utför för att

Läs mer »

Styrelsen

Halmstad Hammers HC Styrelse 2024/2025  Peter Fredriksson, Ordförande – peter.fredriksson@hammers.se Sebastian Nilsson, Vice ordförande Linda Löfstedt Karlsson, Sekreterare – linda.lofstedt.karlsson@hammers.se Magnus Tidstrand, Kassör Gunilla Johansson,

Läs mer »