Tillsammans

Bygger vi Föreningen

Sök

Info

Tillsammans Bygger vi föreningen

Tillsammans Bygger vi föreningen

Vägbeskrivning - Hitta hit

E6, söderifrån:
Sväng av från E6 vid avfart Halmstad Ö.
Sväng vänster i rondellen.
Kör rakt genom nästa rondell.
Kör rakt fram vid trafikljusen.
Kör förbi Statoilmacken och sväng in
till höger i rondellen efter ca 300 meter.
Framme.

Riksväg 25:
Kör rakt fram genom tre rondeller.
Kör rakt fram vid trafikljusen.
Kör förbi Statoilmacken och sväng in
till höger i rondellen efter ca 300 meter.
Framme.

E6, norrifrån:
Sväng av från E6 vid avfart Halmstad Ö.
Sväng höger i rondellen.
Kör rakt fram vid trafikljusen.
Kör förbi Statoilmacken och sväng in
till höger i rondellen efter ca 300 meter.
Framme.

Riksväg 26:
Följ vägen fram till dom första trafikljusen.
Sväng vänster vid trafikljusen.
Följ denna vägen fram till rondellen.
Sväng vänster i rondellen.
Sväng vänster i nästa rondell efter ca 300 meter
Framme.