Tillsammans

Bygger vi Föreningen

Sök

Info

Tillsammans Bygger vi föreningen

Tillsammans Bygger vi föreningen

Ordningsregler

Halmstad Hammers ordningsregler

För att vi alla som går på matcher i Hockeyettan ska kunna få full behållning av matcherna finns det några ordningsregler som skall följas. Allt för att skapa en god stämning där det finns plats för hejarop och att stödja båda det deltagande lagen

Besökare bör vara på plats i god tid, då visitation av samtliga besökare kan innebära längre köer i entrén.

 • Arrangören förbehåller sig rätten att neka åskådare entré till arenan.
 • Gästande supportrar tillresta i organiserade supporterresor äger endast tillträde till den på arenan tilldelade bortasektionen samt den av arrangören bestämda transportvägen till denna sektion. Avvikelse från detta medför omedelbar avvisning från arenan.
 • Samtliga åskådare är skyldiga att på anmodan underkasta sig visitation i samband med entré.
 • Till arenan är det förbjudet att medföra och/eller använda sig av vapen eller andra farliga föremål, pyrotekiska effekter, alkohol eller andra droger, flaskor och flaggpinnar andra än av så kallad PVC-plast. Dessa får ej vara plomberade eller fyllda.
 • Den som är berusad eller som bär klädesplagg med text eller symbol som uttrycker missaktning av folkgrupp eller annan sådan grupp med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller religion, äger inte tillträde till arenan. Detsamma gäller den som önskar medföra flagga, banderoll eller annat föremål med sådan text, budskap eller symbol.
 • Den som anträffas inom arenan och är berusad eller som bär klädesdräkt eller föremål som anges i ovanstående text kan komma att avvisas från arenan.
 • Obehöriga äger ej tillträde till icke publika utrymmen såsom spelargång, omklädningsrum, pressläktare, etc.
 • Okvädesord mot motståndarlag, domare eller annan publik är inte tillåtet.
 • Endast personer med tillstånd får inom arenan anordna försäljning av produkter eller tjänster.
 • Detsamma gäller marknadsföring av produkt, tjänst eller annat budskap.
 • På grund av skaderisken är det förbjudet att klättra eller sitta på staket, sarg eller andra byggnationer i arenan.
 • Av säkerhets- och utrymmesskäl är det förbjudet att sitta i trappor eller framför nödutgångar.
 • Att kasta föremål mot rinken eller inom arenan kan orsaka skada/fara/hot, påverka spelet eller säkerheten för andra människor och är helt förbjudet. Det är heller inte tillåtet att uppträda på andra sätt som stör arrangemanget eller annan publik, givetvis undantaget ivrigt påhejande av det egna laget i positiv anda.
 • Samtliga åskådare måste följa uppmaningar och rekommendationer från funktionärer, publikvärdar och ordningsvakter som är motiverade av säkerhetsskäl, enligt ovan, eller andra skäl för arrangemangets genomförande i positiv anda.
 • Att bryta mot ovan angivna regler kan medföra omedelbar avvisning från arenan. Upprepad eller grov förseelse medför polisanmälan och/eller beslut om tillträdesförbud i upp till två år.

 

Alla dessa regler är helt och hållet till för dig som publik så att du kan njuta till fullo av matchen!

 

Vi hoppas du får en positiv upplevelse hos oss.

Halmstad Hammers HC

Relaterade inLägg

Biljetter & säsongskort 24-25

MATCHBILJETTER Matchbiljetter för träningsmatcher och seriespel köper du lämpligen via clubs.clubmate.se/hammers/alla-matcher eller på plats i ishallen innan match. Biljetten gäller inte för någon speciell stol

Läs mer »

Jubilarer

På denna sida hyllar vi de spelare i säsongens upplaga av Hammers som spelat 200 matcher eller mer. Det är dessa spelare som för vidare

Läs mer »