Tillsammans

Bygger vi Föreningen

Sök

Info

Tillsammans Bygger vi föreningen

Tillsammans Bygger vi föreningen

Hammersguiden

VÄLKOMMEN TILL HALMSTAD HAMMERS

I den här guiden har vi samlat information om Halmstad Hammers som förening – våra övergripande målsättningar, förhållningssätt, riktlinjer och principer för vår verksamhet. Det är viktig att alla som är aktiva i föreningen har tagit del av och godkänner dem.

I den korta sammanfattning som följer nedan hänvisar vi till bilagor (styrdokument etc) där du kan läsa mer om respektive del. Alla bilagor finns länkade till guiden.

VÅRA ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNINGAR

Vår målsättning är att skapa förutsättningar för ett livslångt intresse för den glädje, utveckling och gemenskap som ishockeyn erbjuder och för den spänning som är en naturlig del av idrottens karaktär av tävling och prestation.

Det innebär att

Vi värnar om en välfungerande barn- och ungdomsverksamhet som ger utrymme för både bredd och elit. Varje åldersgrupp har sin speciella utbildningsplan och träningsinriktning med för målgruppen passande moment.
Du kan läsa mer om detta i bilagan Styrdokument för ungdomsverksamheten

Vi vill erbjuda alla våra aktiva spelare en hög utbildningskvalitet baserad på beprövade och dokumenterade övningar och engagerade ledare. Vår ambition är att välutbildade ledare med god kompetens och gott omdöme skapar bra förutsättningar för optimal utveckling av varje spelare.

Vi vill spela hockey av högsta möjliga klass, gärna (helst) med egna produkter med målsättning att ta plats i Allsvenskan.

VÅRA GEMENSAMMA FÖRHÅLLNINGSREGLER

Ledare

Vi som är tränare och lagledare för ungdomslagen utgörs i huvudsak av föräldrar till barn i respektive lag. Ungdomsansvarig och sportchef är med och utser tränare i alla lag. Lagledare och övriga positioner inom laget utses på föräldramöte.

Som tränare har vi det övergripande sportsliga ansvaret i det enskilda laget. För att utveckla oss som tränare verkar Halmstad Hammers aktivt för att vi ska få adekvat utbildning och att vi kontinuerligt utvecklar verksamheten. Vår målsättning är att alla våra tränare genomgår Svenska hockeyförbundets stegutbildningar.
Som lagledare har vi det övergripande ansvaret för det egna lagets verksamhetsplanering, uppföljning och utvärdering under året. Vi har det organisatoriska ansvaret att löpande kommunicera med föräldrar, föreningen, andra lag och regelbundet anordna föräldramöten.
Som ledare i föreningen följer vi värdeorden tydlighet, ödmjukhet, förebild och rättvisa.Vi är tydliga i vår kommunikation till personer i och runt vår förening. Prestigelöshet och respekt genomsyrar verksamheten.
Vi är goda förebilder för vår omgivning och vi verkar för att ge varje individ möjlighet att lyckas utifrån sina förutsättningar.
Läs mer i bilagan Hammers Ledarpolicy.

Spelare

Som spelare i Hammers förväntas vi vara motiverade, engagerade och ställa upp på de aktiviteter och den verksamhet som gäller för laget. Vi kommer väl förberedda till träningar och match, och vi anmäler alltid förhinder
eller om vi blir sena till träning eller match. Vi uppträder med respekt mot våra medspelare, motspelare, domare, ledare, övriga funktionärer, föräldrar etc.

Vi är goda kamrater, känner glädje i både egna och andras framgångar, vi tar ansvar för varandra och för lokalerna vi vistas i eller material vi lånar. Som spelare gör vi vårt bästa utifrån både våra möjligheter och egna
förutsättningar. Vi kämpar alltid väl och gör vårt bästa för laget. Vi är goda förebilder både på och utanför isen. Läs mer i bilagan Hammers Spelarpolicy.

Föräldrar

Vi föräldrar har en viktig roll i föreningen, i första hand som en del av Halmstad Hockey och i sedan i respektive lag där vi är aktiva. Eftersom i stort sett alla roller och funktioner i föreningen är ideella bygger framgången i vår verksamhet på att vi föräldrar bidrar med olika arbetsinsatser på t ex A-lagsmatcher, vid cuper och andra inkomstbringande aktiviteter för föreningen.

Som föräldrar är vår roll utanför de organisatoriska uppgifterna att stötta våra barn och unga i med och motgång, uppmuntra till träning, sportsligt uppträdande och bidra med ett engagemang i olika stödfunktioner för laget för att se till att laget får de bästa förutsättningarna att genomföra den planerade verksamheten.

Läs mer i bilagorna Hammers Föräldrapolicy och Föräldrafolder.

Varmt välkommen till vår förening – vi ser fram emot en spännande och rolig tid tillsammans!

Här under kan du ladda ner Hammers Guiden som pdf-fil.
Bara klicka på iconen.

 

Hammersguiden.pdf

 

Relaterade inLägg

Om föreningen

Detta är Halmstad Hammers HC Föreningen bildades så sent som 2005-11-18 Vår Verksamhetsidé Ishockey i Halmstad är en fysisk aktivitet som vi utför för att

Läs mer »

Styrelsen

Halmstad Hammers HC Styrelse 2023/2024 Peter Fredriksson, Ordförande – peter.fredriksson@hammers.se Sebastian Nilsson, Vice ordförande Linda Löfstedt Karlsson, Sekreterare – linda.lofstedt.karlsson@hammers.se Magnus Tidstrand, Kassör Thomas Högardh,

Läs mer »