Tillsammans

Bygger vi Föreningen

Sök

Info

Tillsammans Bygger vi föreningen

Tillsammans Bygger vi föreningen

Gustav Bergeheds Minnesfond

Gustavs Minnesfond instiftades av hans lagkamrater i Halmstad Hammers U 16-lag för att hedra minnet av sin lagkamrat som tragiskt omkom i en mopedolycka endast 15 år gammal den 22 augusti 2007.

Gustav började i hockeyskolan i Halmstad Hammers som 6-åring. Han är ihågkommen främst för sin träningsvillighet, sin stora kärlek till hockeyn, sitt goda kamratskap och sitt varma leende.

Fonden ska därför varje år, så länge medel finns, stimulera ungdomshockeyn genom att stötta Hammers ungdomsverksamhet med ett bidrag. Bidraget kan gå till en cup eller alternativt en hockeyresa, för att främja sammanhållning och gott kamratskap.

En spelare i U16-laget, som av övriga lagkamrater och tränare upplevs som ett föredöme och en god kamrat, skall också premieras med en summa av 2000 kronor.

Styrelsen för Halmstad Hammers förvaltar minnesfonden och tillser att medel fördelas enligt ovanstående.

Stöd ungdomshockeyn i Halmstad Hammers genom att sätta in pengar på kontonummer:

Swebank: 8169-5, 923 400 543-8.

Fonden stöds av Gustavs föräldrar.

För vidare information kontakta bergehedm@gmail.com eller hans.bergehed@gmail.com