Tillsammans

Bygger vi Föreningen

Sök

Info

Tillsammans Bygger vi föreningen

Tillsammans Bygger vi föreningen

Valberedning

Styrelsen i Halmstad Hammers har tillsatt följande valberedning;

Maria Runsten
0733-698683
m.runsten29@gmail.com

Peter Fredriksson
0709-809748
peter.baryton@telia.com

Håkan Fredriksson
0709-317462
hakan.fredriksson62@gmail.com

Valberedningen kommer jobba aktivt med tillsättande av styrelse på årsmötet och tar tacksamt emot förslag och intresserade av att vara med i Hammers styrelse.

Håkan, Maria och Peter

Relaterade inLägg