Tillsammans

Bygger vi Föreningen

Sök

Info

Tillsammans Bygger vi föreningen

Tillsammans Bygger vi föreningen

Årsmöte

En påminnelse om Årsmötet

Halmstad Hammers HC kallar till stadgeenligt årsmöte tisdagen den 13 juni 2023, kl. 19.00 på Halmstad Arena.

Valberedningens förslag till styrelse för säsongen 2023-2024 presenteras senast två veckor före mötet och årsmötets dokument, såsom årsredovisning, revisionsberättelse, verksamhetsberättelse samt förslag till verksamhetsplan och budget finns till påseende på kansliet senast en vecka före årsmötet.

Relaterade inLägg