Tillsammans

Bygger vi Föreningen

Sök

Info

Tillsammans Bygger vi föreningen

Tillsammans Bygger vi föreningen

Årsmöte 2022-06-29

Årsmötet i Halmstad Arena inleddes i vanlig ordning med att styrelsens ordförande Hasse Backman inledde mötet och hälsade alla välkomna. Hasse drog en del övergripande information om hur Halmstad Hammers fungerar idag och lite om de utmaningar vi har framför oss. Hasse kunde även berätta att HockeyEttans Licensnämnd idag lämnat OK för Hammers spel 2022/2023.

Till att leda årsmötet valdes Mats Wallmark och till sekreterare Ylva Källman.

Dagordningens första 11 punkter gicks igenom tämligen smärtfritt och verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Föreningen gjorde ett positivt resultat på knappa 1 miljon kronor och har idag ett eget kapital på nära 2,7 miljoner kronor.

Därefter var det dags för personvalen. Valberedningen läste upp sitt förslag men när det var dags att välja enligt förslaget så kom det fram ytterligare ett förslag på ordförande, nämligen Niklas Söderström. Sluten votering begärdes så alla fick lämna in sitt röstkort med ett namn på. Resultatet blev att Niklas Söderström valdes till ny ordförande med klar majoritet. Den personer som först inte ansågs rötsberättigade hade i detta sammanhang ingen betydelse.

I och med att valberedningens förslag till ordförande inte antogs så ställde inte heller resterande ledamöter upp för val och en helt ny styrelse valdes.

Hammers nya styrelse ser då ut så här:

Ordförande: Niklas Söderström (1 år)
Ledamöter: Anna Petersson (2 år), Dennis Lund (2 år), Johan Andersson (1 år), Mikael Arnudd (1 år)
Suppleanter: Henrik Göransson och Peter Ström (båda på 1 år)

Något förslag om att byta föreningens logotype lades inte fram vid årsmötet.

Den avgående styrelsen önskar den tillträdande lycka till i sitt arbete och den tillträdande tackar den avgående för det fina arbete som gjorts.

Den nya styrelsen: Peter Ström, Henrik Göransson, Dennis Lund, Niklas Söderström, Mikael Arnudd och Johan Andersson. Saknas gör Anna Petersson.

Relaterade inLägg