Tillsammans

Bygger vi Föreningen

Sök

Info

Tillsammans Bygger vi föreningen

Tillsammans Bygger vi föreningen

KALLELSE TILL HALMSTAD HAMMERS ÅRSMÖTE 2022

Halmstad Hammers HC kallar till stadgeenligt årsmöte onsdagen den 29 juni 2022
kl. 19 på Halmstad Arena.

Valberedningens förslag till styrelse för säsongen 2022 – 2023 presenteras senast två veckor före mötet och årsmötets dokument, såsom årsredovisning, revisionsberättelse, verksamhetsberättelse samt förslag till verksamhetsplan och budget finns till påseende på kansliet senast en vecka före årsmötet.

Till kallelsen bifogas årsmötets agenda samt det förslag till reviderade stadgar för föreningen som föreligger. De reviderade delarna i stadgarna är markerade med gult och kan jämföras med befintliga stadgar som finns på föreningens hemsida.

 Agenda för årsmötet

Förslag till reviderade stadgar

Relaterade inLägg