Tillsammans

Bygger vi Föreningen

Sök

Info

Tillsammans Bygger vi föreningen

Tillsammans Bygger vi föreningen

Hammers (och handbollens) hjälpsamma händer

Under maj och juni har ni kanske lagt märke till besöken i Hammers verksamhetsberättelse, där vi har fått läsa lite mer om vad som händer i både ungdoms- och juniorverksamheten och i andra verksamheter. En av dem som har läst och tagit del av besöken är Hammers styrelseledamot Johan Sahlin.

Med ett föreningsförflutet hos handbollens svenska mästare 2022, Ystads IF och med en professionell karriär som fokuserar på att bygga framgångsrika organisationer har Johan på nära håll följt och engagerat sig i Halmstad Hammers utvecklingsresa med stort intresse under de senaste två åren.

– För mig handlar det om människor, berättar Johan. Oavsett om det är i en organisation eller i en förening så handlar det om att samla olika kompetenser som kan bidra till att skapa något bra tillsammans.

När Johan jämför Hammers och Ystads IF, så ser han likheter – men också skillnader.

– Handbollen är religion i Ystad, alla bryr sig om handboll, förklarar Johan. Det finns två handbollsföreningar och man är uppvuxen med antingen den ena eller den andra och alla engagerar sig i någon av dem. I Halmstad är konkurrensen betydligt större, många olika föreningar och idrotter som alla lockar på sitt sätt, oavsett om det gäller medlemmar, publik eller volontärer. Så hockeyn och Hammers har inte riktigt samma utgångsläge, menar han.

– Ystads IF är verkligen uppbyggt med volontärer och har ett starkt lokalt stöd i staden, och det var varit helt avgörande för att kunna driva en elitförening, säger Johan.

Han räknade en gång på hur mycket volontärernas insatser hade kostat i Ystads IF om det hade varit avlönade timmar och kom till att det landade på ungefär 5 miljoner kronor per säsong. En summa, som Ystads IF aldrig hade kunnat betala om det var avlönad tid.

– Arrangemangen kring varje match med en publik på 1000 – 1500 personer krävde omkring 60 volontärers engagemang, utöver den anställda personalens, berättar Johan.

Om man räknar ihop timmarna för alla de frivilliga krafterna, oavsett i vilken roll, så blir det en hel del timmar på en säsong.  Det blir det också i Hammers, konstaterar han. Viktiga och värdefulla timmar som volontärer på alla positioner bidrar med; från ledare och tränare i barn- och ungdomsverksamheten till att bemanna matchernas olika moment med biljetter, kiosker, intron, säkerhet och tv-sändningar med mera.

– Om vi ska nå de fyra målsättningarna för föreningen, så behöver vi dels bli organisatoriskt ännu starkare i anställd personal, menar Johan, men minst lika viktigt, om inte viktigare för att nå målen, är att kunna locka till sig fler frivilliga krafter.

I Ystads IF såg man att det krävs att man var många volontärer som delar på uppgifterna under säsongen för att inte riskera att slita ut de volontärer man har, så hur får man då volontärer att ställa upp för en förening frågar vi Johan.

– Bra fråga och inte alldeles lätt att svara på, skrattar Johan. I Ystad var det bland annat nyinflyttade och pensionärer som sökte sig till föreningen för att man ville vara en del av ett sammanhang och nätverk. Men vi gick också aktivt ut och rekryterade volontärer till föreningen eller inventerade i bekantskapskretsen eller på jobbet om det fanns personer som var intresserade, berättar han.
I Halmstad, som trots allt är en ganska stor stad, skulle idrottsföreningarna också kunna samarbeta med varandra kring volontärsbiten, till exempel har ju fotbollen och ishockeyn lite olika säsonger och kan komplettera varandra, tillägger Johan.

– Jag tror också att det är viktigt att påminna om den kraft volontärerna utgör för att föreningar ska kunna göra den resa som Hammers nu gör, på väg mot Allsvenskan, säger han. Att man förstår att de där timmarna som läggs ner av hjälpsamma händer, oavsett om det är inom handboll eller hockey, gör sådan enorm skillnad för verksamheten, avslutar Johan.

Så vi passar på att rikta ett stort tack till alla hjälpsamma händer som på olika sätt har bidragit till ett ännu bättre verksamhetsår 2021 – 2022!

Relaterade inLägg