Tillsammans

Bygger vi Föreningen

Sök

Info

Tillsammans Bygger vi föreningen

Tillsammans Bygger vi föreningen

Hammers nya Styrelse

I anslutning till Halmstad Hammers årsmöte den 13 juni 2023 valdes en ny styrelse för föreningen, 2 ledamöter sitter kvar från förra perioden.

Den nya styrelsen har redan haft möten med flera nyckelpersoner i klubben, och kommer i det närmsta träffa ännu fler – för att skaffa sig en så bred kunskap som möjligt av nuläget och behoven framåt.

Tillsammans kommer vi jobba vidare enligt föreningens kärnvärden: Öppenhet, Glädje och Gemenskap. Vi vill vara en styrelse som syns, som är delaktiga i föreningens verksamhet och som bildar en stark organisation där fler blir engagerade.

För att börja fokusera på några viktiga delar har vi beslutat att fördjupa oss kring Ekonomin, Kulturen och det Sportsliga.

 

Vi har delat upp arbetet enligt följande:
Ordförande – Peter Fredriksson
Vice ordförande – Sebastian Nilsson
Sekreterare – Linda Löfstedt Karlsson
Kassör – Magnus Tidstrand
Suppleant – Dennis Lundh
Styrelseledamöter – Thomas Högardh och Anna Petersson

 

En närmare presentation av ovan personer kommer framöver.

Vi vill alla tacka för det ärofyllda uppdraget och förtroendet som vi fått och kommer göra vårt bästa för att driva föreningen mot de strategiska mål som är fastslagna i verksamhetsplanen.

/Halmstad Hammers Styrelse 2023-2024

Relaterade inLägg