Tillsammans

Bygger vi Föreningen

Sök

Info

Tillsammans Bygger vi föreningen

Tillsammans Bygger vi föreningen

Extra årsmöte

Härmed kallas medlemmar i Halmstad Hammers HC till extra årsmöte med anledning av byte av revisor. 

 

Måndag den 27 maj kl. 18.00 

Plats: Halmstad Arena, 1967an i ishallen 

 

Vid extra årsmötet skall följande behandlas och protokollföras: 

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Val av ny revisor för säsongen 2023/2024

Vid föreningens årsmöte den 13 juni 2023 valdes Per-Åke Bois som revisor för Halmstad Hammers HC med uppdrag att granska och signera föreningens årsredovisning per den 31 maj 2024, ett uppdrag som skulle utföras under våren 2024. Per-Åke Bois har under våren meddelat att han kommer att gå i pension och därmed avsäga sig uppdraget som revisor för Halmstad Hammers HC i förtid. Det innebär att styrelsen för Halmstad Hammers HC kallar sina medlemmar till ett extra årsmöte för att välja en ny revisor. Styrelsen föreslår auktoriserad revisor Gabriel Bjurek på FinEasity AB som ny revisor för föreningen. Observera att extra årsmötet endast avser val av nytt revisionsbolag och revisor.  

7. Mötet avslutas

 

Halmstad, 17 maj 2024  

 

Styrelsen   

Relaterade inLägg

HockeyEttan 2024/2025

Då var det klart hur serieindelningen blir och för vår del blev det så här: SÖDRA: Alvesta Halmstad Troja-Ljungby Karlskrona KRIF Kristianstad Mörrum Tyringe Pantern

Läs mer »