Föräldrapolicy för Halmstad Hammers

§01. Jag har läst och förstått Halmstad Hammers övergripande målsättningar med hockeyverksamheten.

§02. Jag har läst och förstått Svenska Ishockeyförbundets Föräldrafolder och de 15 budord om min roll som förälder förväntas följa.

§03. Jag kommer att stötta ledarna i deras roll och beslut gällande laget.

§04. Om jag som förälder har ett ärende att framföra så gör jag det direkt till berörd tränare eller ledare.

§05. Om jag av någon anledning inte vill framföra det direkt, så kan jag vända mig till ungdomsansvarig i föreningen med mitt ärende, som i sin tur hjälper mig att ta upp frågan med berörd ledare.

§06. Som förälder förbinder jag mig att utföra de sysslor som laget förväntar sig av mig. Det kan vara att bistå som materialförvaltare, jobba i kiosk eller sekretariat vid lagets matcher etc.

§07. Som förälder/spelare förbinder jag mig att utföra de sysslor som föreningen förväntar sig av lagens föräldrar. T.ex. jobba i olika funktioner vid A-lagets hemma-matcher, erbjuda min hjälp vid olika inkomstbringande aktiviteter (förbereda för event i Arenan, var publikvärdar vid större evenemang i Halmstad):

§08. Jag väljer att tala gott om föreningen Halmstad Hammers och alla som är aktiva i den – spelare, ledare, föräldrar och övriga. När jag framför kritik, så gör jag det på ett konstruktivt sätt så att jag bidrar till den positiva utveckling jag vill se i föreningen, i mitt lag, eller bland mina medaktiva.

§09. Om det uppstår en konlikt i laget mellan föräldrarna så skall detta i första hand hanteras av ledarna i laget. Vid konflikt inom laget skall ledare som är jävig, ej ingå i gruppen som hanterar konflikten. Vid konflikt skall ansvarig ledare rapportera händelsen och vad denna har tagit för åtgärder till ungdomsansvarig snarast. Om konflikt med föräldrar ej kan lösas internt i laget skall ungdomsansvarig/sportchef bistå med hjälp.

§10. Vid förseelser, grova förseelser eller extraordinär grov förseelse utreder styrelsen om disciplinära åtgärder. Detta gäller alla typer av förseelser som anses strida mot föreningens policy eller god ton mot andra föräldrar, ledare, barn eller mot andra föreningars medlemmar. Disciplinära åtgärder kan vara t ex avstängning från träning eller match eller uteslutning ur föreningen.

§11. Jag har läst och godkänner Halmstad Hammers föräldrapolicy för föräldrar.

       Datum            Underskrift förälder
            Namnförtydligande

Föräldrabudord – 15 budord om din roll som förälder

01. Informera Dig om Er förenings mål med sin verksamhet. Detta kan ge svar på om Du vill delta eller inte med Ditt barn.

02. Föräldraambition kan lätt bli en fallgrop för barnen. Ett led i utbildningen som ishockeyspelare är att så tidigt som möjligt klara sina åtaganden på egen hand, som kommunikationen med ledarna, skötsel av sin utrustning, dagsplanering med mera.

03. Stötta Ditt barn och ledarna i laget. Ditt barns problem kan du bäst lösa genom att kommunicera med ledarna i laget utan att ungdomarna finns med. Splittring mellan ledarna och föräldragruppen går alltid ut över barnen.

04. Låt barnen (så långt som det är möjligt) uppleva sin ishockey på egen hand.

05. Attityder och värderingar är viktiga. Ditt barn får naturligtvis lära sig respekt och rent spel, vikten av kamratskap och ett idrottsriktigt leverne.

06. Uppfostra Dina barn så att de i sin idrottsmiljö själva vågar uttrycka och visa sina känslor. Besvikelser kan då hanteras på ett godtagbart sätt.

07. Informera Dig om ledarnas principer när det gäller laguttagningar.

08. Se till att Ni och Ledarna tillsammans enas kring normer och regler som är viktiga för Era barns utveckling som människor och ishockeyspelare.

09. Stötta domarna i deras krävande och viktiga roll som matchledare.

10. Hetsa aldrig fram Ditt barn för att nå resultat i matcher. Var sak har sin tid! Utbildningen till ishockeyspelare är en lång process. Varje spelare är unik.

11. Variera Ditt barns idrottande under hela ungdomsperioden. Låt dem ägna sig åt flera andra idrotter.

12. Tänk på att Ditt barn idrottar för att få uppleva: Gemenskap, utveckla sin skicklighet, spänning, tävling/framgång/status, fysisk form, få utlopp för energi och glädje.

13. Under träning lär man sig nya saker. Under match praktiserar spelarna kunskapen. Övervärdera aldrig matchens betydelse under ungdomsperioden.

14. Älska Ditt barn som det är. Utan krav på prestation, var positiv och lyssna på funderingar om spelet, kamraterna och ledarna. Barn vill ha något att berätta om när de kommer hem.

15. Se till att Ditt barn äter rätt och vilar i tillräcklig mängd. Stötta Ditt barn både i skolan, och idrottandet.

Källa: Hockeyakademin.se

Kontakta oss

Vi är inte här just nu men skicka ett meddelande så återkommer vi snarast!

Inte läsbart? Få ny text. captcha txt