Årsmöte 2021

Årsmötet hölls denna gång i stort sett helt digitalt via Teams. Ett fåtal personer som ledde mötet fanns samlade i ett konferensrum. Totalt cirka 30 personer.

Ordförande Hans Backman inledde årsmötet innan Mikeal Haglund tog över som mötesordförande.

De inledande punkterna klarades raskt av innan Christian Hallin läste upp valda delar ur Verksamhetsberättelsen.
En rolig läsning kan utlovas. Många lag och aktiviteter trotts ett på alla vis annorlunda år.

Klicka på iconen för att öppna Verksamhetsberättelsen i ett nytt fönster.

Även den ekonomiska redovisningen bjöd på positiva siffror.
Föreningen omsatte runt 7,0 miljoner kronor och resultatet blev hela +1,25 miljoner kronor och föreningen har nu ett eget kapital på dryga 1,7 miljoner kronor.
Revisorn hade bara positiva saker att säga och tillstyrkte att styrelsen beviljades ansvarsfrihet

Medlemsavgiften förblir oförändrat 500:- per person.

Föreningens målsättning om att vara i Hockeyallsvenskan 2023 kvarstår.

Budgeten för nästa år är lagd som för ett normalt år. Något annat går inte att jobba efter.
Skulle även kommande säsong bli annat än normal så får man justera efter hand.
Budgeten förväntas öka i samma takt som i år.

Hans Backman fick fortsatt förtroende att som ordförande leda föreningen.
Även ledamöterna Anette Pärna och Christian Hallin fick fortsatt förtroende liksom suppleant Ylva Källman.
Per-Åke Bois omvaldes som revisor.
Patric Herrlin och Kalle Lindblom utgör valberedning.

Mikael Haglund och Hans Backman avslutade årsmötet.

Senaste inlägg
Kontakta oss

Vi är inte här just nu men skicka ett meddelande så återkommer vi snarast!

Inte läsbart? Få ny text. captcha txt