Årsmöte Halmstad Hockeyförening 2017

Årsmötet inleddes av Hans Åkerlund varefter årsmötet öppnades av avgående ordförande Dan Gustavsson.

Samtliga ekonomifrågor skjuts till ett extra årsmöte i augusti. Styrelsen har fårr bokslutet och lämnat det vidare till revisorerna men dessa har bara fått det nyligen.
Preliminärt ser det ut att bli ett minimalt överskott. Dock har föreningen kvar en skuld på cirka 1,2 miljoner kronor sedan tidigare. Den har dock inte ökat.

Hans Åkerlund föredrog också styrelsens verksamhetsberättelse. Föreningen har cirka 500 aktiva spelare i olika åldrar och dessutom 90-talet ledare.

Medlemsavgiften blir fortsatt 300:-

Besked lämnades att HHF2 övergår i egen förening. Detta i huvudsak för att som det nu är att dom ingår i Halmstad HF gör att dom inte får avancera i seriesystemet även om dom skulle vinna sin serie.
De två föreningarna planerar dock för ett lika gott samarbete som när man nu varit två lag i samma förening.

Så kom vi till valen:
Patrik Emvall valdes som valberedningen föreslog till ny ordförande i 1 år
Hans-Erik Backman Anette Pärna valdes som ledamöter på 1 år
Johan Andersson och Håkan Strömqvist som suppleanter på 1 år

Kvar från den förra styrelsen sitter Jeanette Malmgren Baard och Maria Runsten som ledamöter, båda är valda på 2 år.

Vår nya ordförande Patrik Emvall

Vår nya ordförande Patrik Emvall

Vår duktiga valberedning omvaldes i sin helhet. Tim Velegi, Ylva Källman och Patric Herrlin

En motion hade kommit in från Tim och Ylva.
Den gäller ett förslag på att byta namn på föreningen till ”Halmstad Hammers Hockey club”.
Årsmötet ställde sig positivt till förslaget och uppdrog till den nya styrelsen att undersöka så att det inte finns några hinder varken juridiskt eller ekonomiskt.
Frågan tas upp igen i samband med det extra årsmötet i augusti.

Efter detta så avslutades årsmötet.

Vi tackar den avgående styrelsen för deras arbete och önskar den nya lycka till.

Senaste inlägg